Lapin Reittiopas

UKK


Mikä on Lapin Reittiopas ja mitä palvelu kattaa?  
Palvelun tarkoitus on yhdistää liikennemuotoja ja näyttää eri matkustusvaihtoehtoja. Lapin Reittiopas on Open Arctic MaaS -hankekokonaisuuden tarjoama ovelta-ovelle -reittisuunnittelupalvelu joukkoliikennettä käyttäville. Palvelu kertoo reitin pisteestä A pisteeseen B (katuosoitteesta katuosoitteeseen) valittuna ajankohtana. Lapin Reittioppaaseen lisätään hankkeen aikana Pohjois-Suomen paikallisliikennettä (SkiBussi, JunaBussi, LentokenttäBussi) ja se pitää sisällään Liikenneviraston opas.matka.fi -palvelusta löytyvän liikenteen (junaliikenne, kotimaan lentoliikenne, maaseudun ja kaupunkien välisen linja-autoliikenteen). Palvelussa ei lähtökohtaisesti vielä näy hintatietoja.

Miten voin löytää Lapin Reittioppaasta minulle parhaiten sopivia reittivaihtoehtoja?  

Valitsemalla ”Asetukset” voit hakea erilaisia reittivaihtoehtoja säätämällä esimerkiksi kävelyn määrää, vaihtojen lukumäärää tai pidentämällä vaihtoaikaa. Lähtöpaikka ja määränpää voidaan asettaa myös kartalla klikkaamalla kohde kartalta ja valitsemalla joko "reititä täältä" tai “reititä tänne”. Käyttäessäsi palvelua matkapuhelimella, voit reitittää kartalla olevasta kohteesta painamalla kartan kohtaa pitempään. Halutun kellonajan voi asettaa kirjoittamalla kellonaika esim "1200" näkyvän kellonajan päälle.

Voiko hakutuloksia tulostaa?  

Kyllä voi selaimen tulostustoiminnolla tai näppäinkomennolla Ctrl-P.
Mihin Lapin Reittiopas -palvelun tiedot perustuvat?  
Palvelu perustuu Digitransit-palvelualustaan, joka on HSL:n ja Liikenneviraston kehittämä avoimen lähdekoodin reititystuote. Pohjois-Suomen paikallisliikenteen tiedot perustuvat liikennöitsijöiden toimittamiin tietoihin. Muun liikenteen osalta tiedot perustuvat joukkoliikenneviranomaisten ja liikennöitsijöiden Liikennevirastolle toimittamiin tietoihin. Reittiehdotukset perustuvat arvioituihin ajoaikoihin, mutta ehdotetun yhteyden toteutumista ei voida kuitenkaan taata. Pitkän matkan ja maaseudun liikenteessä (bussiliikenteen aikataulut) on syytä varmistaa aikataulut liikennöitsijältä, Matkahuollosta tai liikennettä järjestävältä viranomaiselta. Karttapohjat sisältöineen tarjoaa OpenStreetMap ja yhteisön sisällöntuottajat (https://wiki.openstreetmap.org). Palvelun tuottamisessa käytetään myös kansallista Digiroad-tietojärjestelmää. Osoitetiedot tuodaan Väestörekisterikeskuksen rakennustietorekisteristä.
 
Miten näen reaaliaikaista tietoa kaikista liikennevälineistä?

Palvelu näyttää pysäkkikohtaisia aikatauluja ja reittikarttoja, myös reaaliaikatietoa niiltä osin, kuin sitä on olemassa. Reaaliaika näytetään vihreällä kellonajalla. Toistaiseksi vain joistakin liikennemuodoista on saatavilla reaaliaikatietoja.

Missä voin antaa palautetta Lapin Reittioppaasta?

Lapin Reittiopas -palvelua koskevat palautteet voi osoittaa tänne. Jos palaute koskee liikennöintiä, matkustajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä suoraan liikenteestä vastaavaa tahoon, kuten liikennöitsijään tai ELY-keskukseen. Myös linkin kyselylomakkeella annettu palaute ohjataan eteenpäin oikealle taholle. Open Arctic MaaS -hankekokonaisuus ei takaa ehdotetun yhteyden toteutumista eikä korvaa kulkuyhteyden toteutumatta jäämisestä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.