Kokonaisvaltaisia matkaketjuja rakennetaan yhteistyöllä


Digitaaliset reittioppaat ovat kaupunkiympäristöissä jo arkipäivää. Kasvava yksilömatkailijoiden määrä ja vahvasti esillä oleva kestävän kehityksen trendi asettavat omalta osaltaan painetta viedä digitaalista palvelutasoa ja liikkumispalveluiden kehitystä eteenpäin myös harvaan asutuilla alueilla. Haasteet ovat kuitenkin erityyppiset kaupunkeihin verrattuna – pitkät välimatkat, liikenteen rajallinen määrä, pirstaloituneet liikkumisen palvelut ja matala digitointiaste. Aikataulu- ja reittitieto on hajanaista ja hankalasti löydettävissä etenkin ulkomaisten yksilömatkailijoiden näkökulmasta. Kokonaisvaltaiselle reittioppaalle on todellinen tarve, sillä pohjoisessa seuraava bussi ei tulekaan vartin kuluttua ja lämpömittarikin voi huidella -30 asteessa.


Näihin haasteisiin lähdettiin hakemaan ratkaisua vuosi sitten, kun Ylläksen aiemmille MaaS-pilotoinneille pohjautuva Open Arctic MaaS -hankekokonaisuus käynnistyi Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueella. Hankkeen aikana on kehitetty avointa liikkumisen palvelualustaa sekä rakennettu yhteistyöverkostoa paikallisten ja matkailijoiden liikkumisen edistämiseksi. Open Arctic MaaSin aikana havaittiin suhteellisen nopeasti, että mm. erinäiset lait ja säädökset asettavat haasteita sujuvien matkaketjujen rakentumiselle ja kestävän ratkaisun löytymiselle. Kehitystyön tekeminen pelkästään Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueella ei riitä, sillä muutoksia rakenteisiin ja toimintamalleihin tarvitaan laajemmin valtakunnallisella tasolla. Siten sekä paikallisille että matkailijoille pystyttäisiin tarjoamaan jatkossa eheitä matkaketjuja koko maan laajuisesti ja myöhemmin rajat ylittävästi.

Sisäisen saavutettavuuden ja liikenteen digitalisoinnin edistämiseksi Open Arctic MaaS -hankkeessa tehtiin reilun vuoden aikana merkittävä työ, jota pyritään viemään jatkohankkeistuksen avulla eteenpäin. Saavutettavuuden haasteiden taklaamiseen tarvitaan kuitenkin muidenkin toimijoiden panostusta. Tähän saatiin Lapin Matkailuparlamentissa Torniossa positiivisia signaaleja sekä Matkahuollon että VR:n suunnalta. Kokonaisvaltaisten matkaketjujen arvo asiakaskokemuksen näkökulmasta on tunnistettu vahvasti molemmilla tahoilla.
Matkaketjujen tulevaisuus

Matkahuolto on uudistamassa voimakkaasti digitaalisia palveluitaan sekä paketti- että henkilökuljetusten osalta. Matkahuollon toimitusjohtaja Janne Jakolan viesti matkailutoimijoille Torniossa oli rehellinen ja muutosorientoitunut.  Matkahuolto ei ole viime vuosina pystynyt tuottamaan niin innovatiivisia ja käyttäjälähtöisiä palveluita kuin markkinat olisivat edellyttäneet. Nyt Matkahuollon tahtotila mahdollistaa muutokset, erityisesti digitaalisten palveluiden kehittämisen, joiden kautta yhtiö lähtee tavoittelemaan ylivoimaista asiakaskokemusta ja parasta palvelutasoa. Henkilökuljetusten osalta tavoitteena on tuoda valtakunnalliset matkaketjut asiakkaan ulottuville yhteen palveluun. Tarkoituksena on kehittää esimerkiksi verkossa asiointia, mobiilipalveluita ja karttapohjaista reittiopasta. Asiakkaille halutaan tarjota kokonaisia matkaketjuja, sillä useimmiten matkakokonaisuus rakennetaan kuitenkin useammasta palasesta eri liikenneyhteyksiä yhdistelemällä. Liikkumisen tarve ei katoa, vaikka asiakas on päässyt kotikaupungistaan rautatieasemalle tai linja-autoasemalle saakka – myös viimeiset kymmenen tai sata kilometriä on päästävä kulkemaan sujuvasti osana matkantekoa.

VR:n digitaalisten palveluiden ja markkinoinnin päällikkö Vanessa Lehtinen nosti Matkailuparlamentin puheenvuorossaan niin ikään esille kokonaisvaltaisten matkaketjujen merkityksen. Digitaalisten palveluiden kehittäminen pelkästään omassa ”toimintakuplassa” ei riitä parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen rakentamiseen. Lehtinen nosti esille esimerkiksi Matkahuollon kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen digitaalisten palveluiden ja sujuvien matkaketjujen muodostumisen näkökulmasta. Päällekkäisen kehitystyön sijaan on pyrittävä hyödyntämään synergiaetuja mahdollisimman tehokkaasti – tällöin joukkoliikenteen tarjonta näyttäytyy monipuolisempana ja houkuttelevampana asiakkaiden näkökulmasta.

Matkahuollon, VR:n ja Finnairin kaltaisilla toimijoilla on resursseja viedä digitaalisen palvelutason kehitystyötä eteenpäin ja etsiä kestäviä ratkaisuja laadukkaan asiakaskokemuksen varmistamiseksi. Kehitystyön tueksi tarvitaan kuitenkin toimintaympäristöjen tuntemusta, toisin sanoen yhteistyötä paikallis- ja aluetason toimijoiden kanssa. Avoin ja vuorovaikutteinen yhteistyö eri tason toimijoiden välillä on olennaista saavutettavuuden edistämiseksi. Open Arctic MaaSissa tehtyä laaja-alaista alue-, hanke-, toimiala-, organisaatio- ja maakuntarajat ylittävää yhteistyötä on ylläpidettävä myös jatkossa. Vain siten digitaalista palvelutasoa ja parempaa asiakaskokemusta saadaan edistettyä laajemmassa mittakaavassa matkalla kohti kestävämpää, sujuvampaa ja resurssiviisaampaa liikkumista.


Tea Koskela

Tilaa uutiskirje!