Tekstit

Webinaarin tallenne: Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi – Kuntien järjestämä liikenne

Kuva
  Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi -hanke järjesti 9. joulukuuta webinaarin, joka keskittyi kuntien järjestämiin liikkumispalveluihin ja niihin liittyviin tulevaisuuden kysymyksiin. Webinaarin sisältö sai osallistujilta kiitosta ja siksi päätimme julkaista webinaarin tallenteen kokonaisuudessaan. Webinaarin tallenne Tallenteen sisältö ja puheenvuorojen alkamisajankohdat tallenteella: 00:00 Webinaarin avaus 10:02 Koulukuljetusten ja muun hankitun liikenteen avaaminen hankintalainsäädännön näkökulmasta. Yliopistonlehtori Kirsi-Maria Halonen, Lapin yliopiston, Oikeustieteiden tiedekunta. 46:40 Puhtaiden ajoneuvojen direktiivin kansallinen täytäntöönpano ja kuntien hankinnat. Liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna, Kuntaliitto. 1:17:42 ALPIO-hankkeen kokemuksia mm. sote-kuljetusten avaamisesta Pirkanmaan seudulla. Tutkimustiimin päällikkö Jenni Eckhardt, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. 1:42:55 Lapinruokapiste.fi -alustan esittely ja lähiruokatuotannon mahdollisuudet. Elinkeino

Webinaari: Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi – Kuntien järjestämä liikenne, ke 9.12.2020 klo 13-16

Kuva
Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi -hanke järjestää avoimen virtuaaliseminaarin kaikille aihepiiristä kiinnostuneille. Webinaari keskittyy pääosin kuntien järjestämään liikenteeseen ja siihen liittyviin tulevaisuuden kysymyksiin.

Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi -hanke jatkaa Open Arctic MaaSin työtä

Tervetuloa seuraamaan Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi -hankkeen etenemistä tälle sivustolle. Hanke jatkaa Open Arctic MaaS -hankekokonaisuuden (2018-2019) aikana tehtyä työtä matkustamista tukevien digitaalisten palveluiden vakiinnuttamiseksi. Tavoitteena on koostaa Pohjois-Suomen liikkumispalvelut digitaaliseen aikataulu- ja reittioppaaseen, sisältäen myös kausiluontoisen ja lentoaikatauluihin kytkeytyvän liikenteen. Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi -hankkeen (EAKR, Lapin liitto) päätoteuttaja on Lapin yliopisto ja osatoteuttajana Kittilän kunnan Kideve Elinkeinopalvelut. Lisäksi yhteistyökumppaneita ja rahoittajia ovat Kolari, Muonio, Enontekiö, Inari, Sodankylä, Kemijärvi, Utsjoki, Matkahuolto ja Finavia. Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi – hankkeen avausseminaari järjestetään keskiviikkona 9.12. klo 13-16 virtuaaliseminaarina. Tiedotamme tapahtumasta ja ilmoittautumisesta lähempänä seminaarin ajankohtaa. Lue Kestävän liikkumisen palveluiden ekosy

Kokonaisvaltaisia matkaketjuja rakennetaan yhteistyöllä

Kuva
Digitaaliset reittioppaat ovat kaupunkiympäristöissä jo arkipäivää. Kasvava yksilömatkailijoiden määrä ja vahvasti esillä oleva kestävän kehityksen trendi asettavat omalta osaltaan painetta viedä digitaalista palvelutasoa ja liikkumispalveluiden kehitystä eteenpäin myös harvaan asutuilla alueilla. Haasteet ovat kuitenkin erityyppiset kaupunkeihin verrattuna – pitkät välimatkat, liikenteen rajallinen määrä, pirstaloituneet liikkumisen palvelut ja matala digitointiaste. Aikataulu- ja reittitieto on hajanaista ja hankalasti löydettävissä etenkin ulkomaisten yksilömatkailijoiden näkökulmasta. Kokonaisvaltaiselle reittioppaalle on todellinen tarve, sillä pohjoisessa seuraava bussi ei tulekaan vartin kuluttua ja lämpömittarikin voi huidella -30 asteessa.

Arctic MaaS -hanke edistänyt saavutettavuutta ja digitalisaatiokehitystä Pohjois-Suomessa

Kuva
Open Arctic MaaS -hankekokonaisuus on vienyt Pohjois-Suomen liikkumispalveluiden kehitystä monin tavoin eteenpäin kuluneen vuoden aikana. Hankkeessa on tehty töitä sisäisen saavutettavuuden ja liikenteen digitalisoinnin edistämiseksi pohjoisen harvaan asutulla alueella. Arctic MaaSissa yhteistyötä on tehty yli alue-, maakunta-, toimiala-, organisaatio- ja hankerajojen vieden kehitystyötä näin monella rintamalla menestyksekkäästi eteenpäin. Hankkeen aikana tietoa pohjoisen Suomen liikkumistarpeista ja digitaalisista ratkaisuista on saatu vietyä eteenpäin eri tason toimijoille – ymmärrys on lisääntynyt ja yhdessä on otettu askeleita kohti vaivattomampaa ja helpompaa liikkumista. Monitasoisesta yhteistyöstä saadut synergiahyödyt ovat sysänneet merkittävästi harvaan asutun alueen liikkumispalveluiden kehitystä eteenpäin.

Ylläs – liikkumisen palveluiden edelläkävijänä ja Arctic MaaSin pilottialueena

Kuva
Ylläs on ollut viime vuosina ahkerasti mukana kehittämässä liikkumisen palveluita. Alueella on tehty MaaS-pilotointeja noin kolmen vuoden ajan (2015-2018) ennen Arctic MaaSin käynnistymistä syksyllä 2018. Yksi olennaisimpia huomioita Ylläksen aiemmista piloteista oli se, että reittioppaan toiminta-alueen on oltava laajempi ja käyttäjämäärien suuremmat, jotta matkailijoille pystyttäisiin tarjoamaan liikkumisen osalta riittävän hyvä palvelutaso. Yhden matkakohteen kapasiteetti ei riitä kannattavan ja kestävän liikkumista helpottavan ratkaisun löytymiseen. Ylläksen MaaS-pilotointeja lähdettiin näin ollen jatkojalostamaan ja siten edistämään harvaan asutun Pohjois-Suomen saavutettavuutta laajemminkin – näitä haasteita ratkomaan rakennettiin Open Arctic MaaS -hankekokonaisuus.

”Lappiin on helppo tulla, mutta tietoa liikkumispalveluista on vaikea löytää” – saavutettavuuden haasteet ja reittioppaan jatko puhuttivat aluekierroksella

Kuva
Arctic MaaS -hanke on vähitellen lähestymässä loppuaan ja jatkosuunnitelmia on laadittu pitkin kevättä. Kesäkuun aikana hankkeen projektisuunnittelijat toteuttivat aluekierroksen hankkeen rahoittaja-alueilla ja vierailivat pitämässä infotilaisuuksia yhteensä yhdeksällä paikkakunnalla. Aluekierros alkoi torstaina 13.6. Enontekiöltä ja päättyi muutamaa viikkoa myöhemmin torstaina 27.6. Pyhä-Luostolle. Infoilaisuuksissa esiteltiin hanketta ja Lapinreittioppaan kokeiluversiota . Lisäksi osallistujille ohjeistettiin OpenStreetMap-karttapalvelun peruskäyttöä ja kerrottiin, miten kyseinen järjestelmä kytkeytyy reittioppaaseen. Kittilän tilaisuuden molemmat osiot löytyvät myös tallenteina Kideve elinkeinopalvelujen YouTube-kanavalta - linkit tallenteisiin löytyvät hankkeen materiaaleista . 

Opiskelijat pohtivat tulevaisuuden matkailijan liikkumista

Kuva
Open Arctic MaaS -hankkeen toinen palvelumuotoilun toimeksianto suunnattiin Lapin yliopiston matkailututkimuksen opiskelijoille, jotka saivat alkukeväästä tehtäväkseen pohtia liikkumispalveluja tulevaisuuden matkailijan näkökulmasta. Aikajänteeksi tulevaisuuden ennakoinnissa oli valittu näkymä viiden vuoden päähän. Yhteensä viisi ryhmää esitti palvelumuotoilua ja tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä hyödyntävän projektinsa tuotoksia SINCO-laboratoriossa huhtikuun lopussa.

Miten OpenStreetMap vaikuttaa reittioppaaseen?

Kuva
Open Arctic MaaS -hankkeessa pilotoitavan Lapin reittioppaan testiversion karttapohjana toimii OpenStreetMap, joka on avoimeen, vapaasti käytettävissä olevaan dataan perustuva yhteisöpalvelu ( https://wiki.openstreetmap.org ). Kuka tahansa pystyy muokkaamaan OpenStreetMapia ja viemään sinne uusia karttatietoja, esimerkiksi teitä ja palveluita – ilmaisen karttapalvelun sisältö päivittyy viranomaisten, hyödyntäjien ja vapaaehtoisten tuottamilla tiedoilla. Suomesta löytyy jo kymmeniä kartoittamisen harrastajia. Palveluiden lisääminen OpenStreetMapiin OpenStreetMapin käytön aloittaminen ja kartan muokkaaminen edellyttää sisäänkirjautumista, jonka voi tehdä esimerkiksi jo olemassa olevilla Facebook- tai Google-tunnuksilla. Tämän jälkeen karttaa pystyy tarkastelemaan, ja halutessaan muokkaamaan esimerkiksi yksittäisen kohteen tietoja: lisäämään rakennuksen, alueen, tai vaikkapa maastokohteen kuten vaaran tai kukkulan. Kohdetta lisättäessä OpenStreetMapiin riittää kohteen nimi ja kat

Opiskelijat palvelumuotoilivat reittioppaaseen luottamusta

Kuva
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan opiskelijat palvelumuotoilivat kevättalven aikana reittiopasta luottamuksen digitaalisena välineenä. Open Arctic MaaS -hankkeen toimeksiantoa avainsanoilla: ”pysäkki, reittiopas ja luottamuksen muotoilu” olivat toteuttamassa kaksi ryhmää, jotka esittivät ansiokkaat työnsä huhtikuun alussa Lapin yliopiston SINCO-laboratoriossa. Tekstin lopussa linkit ryhmien töiden loppupresentaatioihin.