Tekstit

”Lappiin on helppo tulla, mutta tietoa liikkumispalveluista on vaikea löytää” – saavutettavuuden haasteet ja reittioppaan jatko puhuttivat aluekierroksella

Kuva
Arctic MaaS -hanke on vähitellen lähestymässä loppuaan ja jatkosuunnitelmia on laadittu pitkin kevättä. Kesäkuun aikana hankkeen projektisuunnittelijat toteuttivat aluekierroksen hankkeen rahoittaja-alueilla ja vierailivat pitämässä infotilaisuuksia yhteensä yhdeksällä paikkakunnalla. Aluekierros alkoi torstaina 13.6. Enontekiöltä ja päättyi muutamaa viikkoa myöhemmin torstaina 27.6. Pyhä-Luostolle. Infoilaisuuksissa esiteltiin hanketta ja Lapinreittioppaan kokeiluversiota. Lisäksi osallistujille ohjeistettiin OpenStreetMap-karttapalvelun peruskäyttöä ja kerrottiin, miten kyseinen järjestelmä kytkeytyy reittioppaaseen. Kittilän tilaisuuden molemmat osiot löytyvät myös tallenteina Kideve elinkeinopalvelujen YouTube-kanavalta - linkit tallenteisiin löytyvät hankkeen materiaaleista

Opiskelijat pohtivat tulevaisuuden matkailijan liikkumista

Kuva
Open Arctic MaaS -hankkeen toinen palvelumuotoilun toimeksianto suunnattiin Lapin yliopiston matkailututkimuksen opiskelijoille, jotka saivat alkukeväästä tehtäväkseen pohtia liikkumispalveluja tulevaisuuden matkailijan näkökulmasta. Aikajänteeksi tulevaisuuden ennakoinnissa oli valittu näkymä viiden vuoden päähän. Yhteensä viisi ryhmää esitti palvelumuotoilua ja tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä hyödyntävän projektinsa tuotoksia SINCO-laboratoriossa huhtikuun lopussa.

Miten OpenStreetMap vaikuttaa reittioppaaseen?

Kuva
Open Arctic MaaS -hankkeessa pilotoitavan Lapin reittioppaan testiversion karttapohjana toimii OpenStreetMap, joka on avoimeen, vapaasti käytettävissä olevaan dataan perustuva yhteisöpalvelu (https://wiki.openstreetmap.org). Kuka tahansa pystyy muokkaamaan OpenStreetMapia ja viemään sinne uusia karttatietoja, esimerkiksi teitä ja palveluita – ilmaisen karttapalvelun sisältö päivittyy viranomaisten, hyödyntäjien ja vapaaehtoisten tuottamilla tiedoilla. Suomesta löytyy jo kymmeniä kartoittamisen harrastajia.
Palveluiden lisääminen OpenStreetMapiinOpenStreetMapin käytön aloittaminen ja kartan muokkaaminen edellyttää sisäänkirjautumista, jonka voi tehdä esimerkiksi jo olemassa olevilla Facebook- tai Google-tunnuksilla. Tämän jälkeen karttaa pystyy tarkastelemaan, ja halutessaan muokkaamaan esimerkiksi yksittäisen kohteen tietoja: lisäämään rakennuksen, alueen, tai vaikkapa maastokohteen kuten vaaran tai kukkulan. Kohdetta lisättäessä OpenStreetMapiin riittää kohteen nimi ja kategoria, joho…

Opiskelijat palvelumuotoilivat reittioppaaseen luottamusta

Kuva
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan opiskelijat palvelumuotoilivat kevättalven aikana reittiopasta luottamuksen digitaalisena välineenä. Open Arctic MaaS -hankkeen toimeksiantoa avainsanoilla: ”pysäkki, reittiopas ja luottamuksen muotoilu”olivat toteuttamassa kaksi ryhmää, jotka esittivät ansiokkaat työnsä huhtikuun alussa Lapin yliopiston SINCO-laboratoriossa. Tekstin lopussa linkit ryhmien töiden loppupresentaatioihin.

Työpajassa esiteltiin reittioppaan reaaliaikatoimintoja liikennöitsijöille

Kuva
Arctic MaaS -hankkeessa pidettiin tiistaina 12.3. liikennöitsijöille suunnattu työpaja. Liikennealan tutkimuksen yhteistoiminta-alusta TransDigin julkaisema uutinen liittyen työpajaan ja reittioppaan pilotoinnin etenemiseen on luettavissa täällä.

Reaaliaikadata tuo bussit kartalle

Kuva
Ylläksellä pidettiin helmikuun alussa Open Arctic MaaS -hankkeen työpaja, jonka yhteydessä pilotoitiin Lapin reittioppaaseen kehitettäviä reaaliaikaominaisuuksia kuten bussien reaaliaikaseurantaa. Reaaliaikatoimintojen tukeminen on ollut tänä vuonna Lapin reittioppaan kokeiluversion kehitystyön keskiössä ja tässä blogitekstissä paneudutaan näihin perinteisiä reittiopastoimintoja tärkeällä tavalla rikastaviin ominaisuuksiin. Kahdessa aiemmassa blogitekstissä on käsitelty pysäkkien ja väylien lisäämistä digitaalisille kartoille, sekä reitti- ja aikataulutietojen digitointia.

Arctic MaaS etsii ratkaisuja reitti- ja aikataulutietojen digitointiin

Kuva
Open Arctic MaaS -hankkeessa rakenteilla olevan Pohjois-Suomen reittioppaan kokeiluversion kehitystyö jatkuu tiiviisti. Käytännöllisen aikataulu- ja reittioppaan on tuotava alueen liikkumispalvelut matkustajien ulottuville mahdollisimman helposti. Toimivan palvelun edellytyksenä on taustajärjestelmien – karttojen ja pysäkkien – ajantasaisuus, mikä mahdollistaa tarkan ja mielekkään sisällön esittämisen reittioppaan käyttäjälle. Edellinen blogiteksti tarjosi katsauksen uusien väylien ja pysäkkien lisäämisestä taustajärjestelmiin. Seuraavaksi tarkastelemme säännöllisesti päivitettävän datan eli aikataulu- ja reittitietojen digitointiprosessia.

Open Arctic MaaS lisää väyliä ja pysäkkejä digitaalisille kartoille reittiopasta varten

Kuva
Open Arctic MaaS -hanke kehittää Pohjois-Suomen alueelle avointa liikkumisen palvelualustaa. Hankkeen aikana rakennamme digitaalisen aikataulu- ja reittioppaan kokeiluversion. Reittiopas esittää linja-autovuorojen ajoreitin digitaalisella karttapohjalla ja näyttää myös pysäkkien sijainnin ja niihin liittyvän aikataulun. Täsmällisen reittioppaan mahdollistavat taustajärjestelmät, jotka ovat tiedoiltaan oikein ja ajan tasalla. Tästä syystä hankkeessa on tarkistettava, että bussipysäkkien sijainti ja joukkoliikenteen ajoreitit ovat olemassa digitaalisilla karttapohjilla. Reaalimaailman kohteet on luotava ensin digitaaliseen maailmaan, tässä yhteydessä digitaalisiin karttoihin, jotta ne ovat käytettävissä reittioppaassa.

Open Arctic MaaS taklaa liikkumispalveluiden haasteita

Pohjois-Suomen harvaan asutulla alueella haasteet ovat liikkumisen osalta erilaiset verrattuna esimerkiksi eteläisen Suomen kasvukeskuksiin – kaupungeissa MaaS (Mobility as a Service) -kokeiluille on tarjolla täysin erilainen toimintaympäristö. Pohjoisessa etäisyydet matkakohteiden ja nähtävyyksien välillä ovat pitkiä, liikenneyhteydet rajallisia ja sesonkivaihtelut suuria. Tieto reiteistä ja aikatauluista on hajanaista ja usein myös hankalasti löydettävissä. Tiedon hajanaisuuteen vaikuttaa merkittävästi liikkumisen palveluiden voimakas pirstaloituminen ja osittain tästä juontuva matala digitointiaste. Sujuvan ja helpon liikkumisen kannalta katsottuna kokonaisvaltaisten reittioppaiden puuttuminen on haaste.

Tervetuloa Open Arctic MaaS -hankkeen sivuille

Täällä voit seurata hankkeen etenemistä ja tapahtumia. Tervetuloa mukaan!