Tekstit

Matkailuliikkumisen hanketapaaminen 11.11.2021 klo 09.30

Kuva
  FIT ME! (Foreign Individual Travelers hospitality and Mobility Ecosystem) ja KeLiPa -hanke (Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi) järjestävät liikkumisen hankkeiden yhteisen verkostoitumistilaisuuden.  Matkailukohteiden saavutettavuutta ja liikkumista kehitetään tällä hetkellä voimakkaasti hankkeilla. Erilaisia liikkumisen hankkeita on käynnissä ympäri Suomen ja koordinointi puuttuu.  Miten eri liikkumisen hankkeet nivoutuvat toisiinsa? Esittäydytään ja keskustellaan! Ilmoittaudu 11.11 klo 09.30 Teams etätapaamiseen

Tietoisku: Päivitä vähähiilisten hankintojen osaamisesi 3/11/2021

Kuva
Järjestämme kestävät hankinnat -teemaisen webinaarin (Teams) yhteistyössä GRUDE  - Green Rural Economy, VähäC  - Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa, VÄPPI  - Vähähiilinen Lappi ja KKH - Kohti kestäviä hankintoja  -hankkeiden kanssa. Ohessa tilaisuuden ohjelma ja ilmottautumislinkki tapahtumaan.  Hiertääkö hankintojen toteuttaminen, tuovatko hankintojen vähähiilisyyskriteerit harmaita hiuksia? Tule mukaan tietoiskuun kestävistä julkisista hankinnoista. Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti oman toimen ohella hankintoja tekeville kuntasektorin toimijoille. Aamupäivän tilaisuudessa kuullaan ja keskustellaan energian, liikkumispalveluiden sekä elintarvikkeiden hankinnoista ja miten huomioida hankinnoissa vihreän siirtymän tavoitteet. Nyt on oiva mahdollisuus tulla keskustelemaan ja kyselemään askarruttavista kohdista. Mukana sparraamassa hankinta-asioiden kanssa Keijo Tuisku, Tornion kaupungin hankintapäällikkö, sekä tietoiskut Hanselilta (Pasi Tainio), Motivalta (Taneli Varis) sek

Muonio matkalla kohti kestäviä liikkumisen palveluita

Kuva
Pohjois-Suomen haja-asutusalueilla kuntien tuottamat ja hankkimat kuljetuspalvelut ovat merkittävä osa sisäisen liikenteen palvelutarjontaa. KeLiPa -hankkeessamme on mukana 8 lappilaista kuntaa, jotka ovat kaikki saman haasteen edessä: Kittilä, Kolari, Muonio, Enontekiö, Utsjoki, Inari, Sodankylä ja Kemijärvi. Kuntien kuljetuspalvelujen hankinnat on usein hajautettu eri osastoihin. Koulukuljetukset kilpailutetaan sivistysosastolla, sosiaalipalvelukuljetukset (SHL/VPL) sosiaalitoimessa ja muiden kuljetuspalveluiden kilpailutus saattaa kuulua esim. kunnan hallintojohtajalle tai elinvoimaosastolle. Tämä haaste on huomattu myös Muoniossa. Muonion kunnassa on kuitenkin ryhdytty tuumasta toimeen ja ryhdytty tarkastelemaan kuljetuspalveluhankintoja kokonaisvaltaisesti, yhdessä liikennöitsijöiden ja matkailuelinkeinon kanssa. Mistä lähdettiin liikkeelle? Keväällä 2020 kartoitettiin yhdessä kunnan eri osastojen hankkimat liikennepalvelut. Samaan taulukkoon koottiin seuraavat tiedot: kun

KeLiPan uudet tuulet

Kuva
Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi -hankkeessa on ollut matkalla monta muuttujaa. Hanke alkoi virallisesti huhtikuussa 2020, mutta hankkeen etenemiseen ovat vaikuttaneet mm. Lapin yliopiston YT-neuvottelut, koronapandemia ja viimeisimpänä henkilöstömuutokset. Näiden tilapäisten hidasteiden vuoksi haemme hankkeelle jatkoaikaa.  Hankkeen aiempi projektipäällikkö Jouko Nuottila siirtyi tammikuussa 2021 uusiin haasteisiin ja 19.4.2021 aloitin uutena projektipäällikkönä minä, Hanna Ylipiessa (Restonomi AMK). Myös hankkeen osatoteuttaja, Kideve Elinkeinopalveluissa on tapahtunut henkilöstömuutoksia. Tea Koskela on siirtynyt uusiin tehtäviin maaliskuussa ja Katja Kaunismaa jatkaa KeLiPa-hankkeen parissa.  Hannan terveiset Olen 35-vuotias matkailun moniosaaja Tunturi-Lapista, Kolarin Kurtakosta. Taustani on matkailussa ja aluekehittämisessä. Koen, että  kun on katsonut matkailua monelta eri kantilta ja toiminut asiakasrajapinnassa, niin on helpompi ymmärtää ja kehittää kokonais

Webinaarin tallenne: Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi – Kuntien järjestämä liikenne

Kuva
  Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi -hanke järjesti 9. joulukuuta webinaarin, joka keskittyi kuntien järjestämiin liikkumispalveluihin ja niihin liittyviin tulevaisuuden kysymyksiin. Webinaarin sisältö sai osallistujilta kiitosta ja siksi päätimme julkaista webinaarin tallenteen kokonaisuudessaan. Webinaarin tallenne Tallenteen sisältö ja puheenvuorojen alkamisajankohdat tallenteella: 00:00 Webinaarin avaus 10:02 Koulukuljetusten ja muun hankitun liikenteen avaaminen hankintalainsäädännön näkökulmasta. Yliopistonlehtori Kirsi-Maria Halonen, Lapin yliopiston, Oikeustieteiden tiedekunta. 46:40 Puhtaiden ajoneuvojen direktiivin kansallinen täytäntöönpano ja kuntien hankinnat. Liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna, Kuntaliitto. 1:17:42 ALPIO-hankkeen kokemuksia mm. sote-kuljetusten avaamisesta Pirkanmaan seudulla. Tutkimustiimin päällikkö Jenni Eckhardt, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. 1:42:55 Lapinruokapiste.fi -alustan esittely ja lähiruokatuotannon mahdollisuudet. Elinkeino

Webinaari: Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi – Kuntien järjestämä liikenne, ke 9.12.2020 klo 13-16

Kuva
Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi -hanke järjestää avoimen virtuaaliseminaarin kaikille aihepiiristä kiinnostuneille. Webinaari keskittyy pääosin kuntien järjestämään liikenteeseen ja siihen liittyviin tulevaisuuden kysymyksiin.

Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi -hanke jatkaa Open Arctic MaaSin työtä

Tervetuloa seuraamaan Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi -hankkeen etenemistä tälle sivustolle. Hanke jatkaa Open Arctic MaaS -hankekokonaisuuden (2018-2019) aikana tehtyä työtä matkustamista tukevien digitaalisten palveluiden vakiinnuttamiseksi. Tavoitteena on koostaa Pohjois-Suomen liikkumispalvelut digitaaliseen aikataulu- ja reittioppaaseen, sisältäen myös kausiluontoisen ja lentoaikatauluihin kytkeytyvän liikenteen. Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi -hankkeen (EAKR, Lapin liitto) päätoteuttaja on Lapin yliopisto ja osatoteuttajana Kittilän kunnan Kideve Elinkeinopalvelut. Lisäksi yhteistyökumppaneita ja rahoittajia ovat Kolari, Muonio, Enontekiö, Inari, Sodankylä, Kemijärvi, Utsjoki, Matkahuolto ja Finavia. Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi – hankkeen avausseminaari järjestetään keskiviikkona 9.12. klo 13-16 virtuaaliseminaarina. Tiedotamme tapahtumasta ja ilmoittautumisesta lähempänä seminaarin ajankohtaa. Lue Kestävän liikkumisen palveluiden ekosy

Kokonaisvaltaisia matkaketjuja rakennetaan yhteistyöllä

Kuva
Digitaaliset reittioppaat ovat kaupunkiympäristöissä jo arkipäivää. Kasvava yksilömatkailijoiden määrä ja vahvasti esillä oleva kestävän kehityksen trendi asettavat omalta osaltaan painetta viedä digitaalista palvelutasoa ja liikkumispalveluiden kehitystä eteenpäin myös harvaan asutuilla alueilla. Haasteet ovat kuitenkin erityyppiset kaupunkeihin verrattuna – pitkät välimatkat, liikenteen rajallinen määrä, pirstaloituneet liikkumisen palvelut ja matala digitointiaste. Aikataulu- ja reittitieto on hajanaista ja hankalasti löydettävissä etenkin ulkomaisten yksilömatkailijoiden näkökulmasta. Kokonaisvaltaiselle reittioppaalle on todellinen tarve, sillä pohjoisessa seuraava bussi ei tulekaan vartin kuluttua ja lämpömittarikin voi huidella -30 asteessa.

Arctic MaaS -hanke edistänyt saavutettavuutta ja digitalisaatiokehitystä Pohjois-Suomessa

Kuva
Open Arctic MaaS -hankekokonaisuus on vienyt Pohjois-Suomen liikkumispalveluiden kehitystä monin tavoin eteenpäin kuluneen vuoden aikana. Hankkeessa on tehty töitä sisäisen saavutettavuuden ja liikenteen digitalisoinnin edistämiseksi pohjoisen harvaan asutulla alueella. Arctic MaaSissa yhteistyötä on tehty yli alue-, maakunta-, toimiala-, organisaatio- ja hankerajojen vieden kehitystyötä näin monella rintamalla menestyksekkäästi eteenpäin. Hankkeen aikana tietoa pohjoisen Suomen liikkumistarpeista ja digitaalisista ratkaisuista on saatu vietyä eteenpäin eri tason toimijoille – ymmärrys on lisääntynyt ja yhdessä on otettu askeleita kohti vaivattomampaa ja helpompaa liikkumista. Monitasoisesta yhteistyöstä saadut synergiahyödyt ovat sysänneet merkittävästi harvaan asutun alueen liikkumispalveluiden kehitystä eteenpäin.

Ylläs – liikkumisen palveluiden edelläkävijänä ja Arctic MaaSin pilottialueena

Kuva
Ylläs on ollut viime vuosina ahkerasti mukana kehittämässä liikkumisen palveluita. Alueella on tehty MaaS-pilotointeja noin kolmen vuoden ajan (2015-2018) ennen Arctic MaaSin käynnistymistä syksyllä 2018. Yksi olennaisimpia huomioita Ylläksen aiemmista piloteista oli se, että reittioppaan toiminta-alueen on oltava laajempi ja käyttäjämäärien suuremmat, jotta matkailijoille pystyttäisiin tarjoamaan liikkumisen osalta riittävän hyvä palvelutaso. Yhden matkakohteen kapasiteetti ei riitä kannattavan ja kestävän liikkumista helpottavan ratkaisun löytymiseen. Ylläksen MaaS-pilotointeja lähdettiin näin ollen jatkojalostamaan ja siten edistämään harvaan asutun Pohjois-Suomen saavutettavuutta laajemminkin – näitä haasteita ratkomaan rakennettiin Open Arctic MaaS -hankekokonaisuus.

Tilaa uutiskirje!