Hankeinfo

Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi


Pohjois-Suomen harvaan asutuilla alueilla saavutettavuus on haaste: se haastaa paikalliset asukkaat, elinkeinotoiminnan ja matkailun. Etäisyydet ovat pitkiä, liikkumisen palveluiden järjestäminen on pirstaloitunutta ja tiedon löytäminen palveluista on vaikeaa. Näitä haasteita ratkotaan ”Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi” -hankkeessa, jossa kehitetään uusia yhteistyömalleja Lapin joukkoliikennepalveluille.

Pohjois-Suomessa on tarjolla lukuisia erilaisia liikkumispalveluita, kuten perinteiset linja-autovuorot, kuntien järjestämät koulukuljetukset ja asiointiliikenne, työpaikkakuljetukset, juna- ja lentokenttäbussit sekä matkailua palveleva tilausajoliikenne. Kuljetuskapasiteettia on siis kiitettävästi, mutta kokonaisuus on hajanainen eivätkä palvelut toimi aina yhteen.

”Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi” -hanke perustuu ajatukselle, että laaja-alaisen, vuorovaikutteisen yhteistyön, digitointiasteen nostamisen, tietoisuuden lisäämisen ja uusien toimintamallien rakentamisen kautta voidaan edistää kestävää matkailua ja vähähiilistä liikkumista myös harvaan asutuilla alueilla.

Hankkeen päätavoitteena on luoda Lapin matkailualueille ja niissä toimiville yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia kestävän ja energiatehokkaan liikkumisen edistämisen, kokonaisavaltaisen reittioppaan ja toimivien matkaketjujen kautta. Tavoitteeseen edetään neljän osatavoitteen kautta:
  1. Luodaan ekosysteemi, joka yhdistää liikkumisen palveluntuottajat, matkailupalveluiden tuottajat, julkisten liikkumisten palveluiden hankkijat sekä molempien toimialojen hallinnolliset toimijat.
  2. Lisätään toimijoiden tietoisuutta ja osaamista palveluliikenteen mahdollisuuksista osana liikkumisen älykästä palveluverkostoa.
  3. Kehitetään kutsupohjaista liikennettä yhteisalueellisena konseptina.
  4. Kehitetään liikkumisen palveluiden ja alueiden digitaalista näkyvyyttä sekä lisätään yrittäjien ja aluetoimijoiden osaamista digitalisaatiosta.
Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi -hankkeen (EAKR, Lapin liitto) päätoteuttaja on Lapin yliopisto ja osatoteuttajana Kittilän kunnan Kideve Elinkeinopalvelut. Lisäksi yhteistyökumppaneita ja rahoittajia ovat Kolari, Muonio, Enontekiö, Inari, Sodankylä, Kemijärvi, Utsjoki, Matkahuolto ja Finavia. Hanke jatkaa Open Arctic MaaS -hankekokonaisuuden (2018-2019) aikana tehtyä työtä matkustamista tukevien digitaalisten palveluiden vakiinnuttamiseksi.Hanke- ja aluetoimijat

Lapin yliopisto / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti 
Kideve Elinkeinopalvelut - Kittilän kunta
Kolarin kunta
Muonion kunta
Utsjoen kunta
Enontekiön kunta
Kemijärven kaupunki
Elinkeinot & kehitys Nordica - Inarin kunta
Business Lappi - Sodankylän kunta
Matkahuolto Oy
Finavia Oy
Lapin liitto