Muonio matkalla kohti kestäviä liikkumisen palveluita

Pohjois-Suomen haja-asutusalueilla kuntien tuottamat ja hankkimat kuljetuspalvelut ovat merkittävä osa sisäisen liikenteen palvelutarjontaa. KeLiPa -hankkeessamme on mukana 8 lappilaista kuntaa, jotka ovat kaikki saman haasteen edessä: Kittilä, Kolari, Muonio, Enontekiö, Utsjoki, Inari, Sodankylä ja Kemijärvi.

Kuntien kuljetuspalvelujen hankinnat on usein hajautettu eri osastoihin. Koulukuljetukset kilpailutetaan sivistysosastolla, sosiaalipalvelukuljetukset (SHL/VPL) sosiaalitoimessa ja muiden kuljetuspalveluiden kilpailutus saattaa kuulua esim. kunnan hallintojohtajalle tai elinvoimaosastolle.

Tämä haaste on huomattu myös Muoniossa. Muonion kunnassa on kuitenkin ryhdytty tuumasta toimeen ja ryhdytty tarkastelemaan kuljetuspalveluhankintoja kokonaisvaltaisesti, yhdessä liikennöitsijöiden ja matkailuelinkeinon kanssa.


Mistä lähdettiin liikkeelle?

Keväällä 2020 kartoitettiin yhdessä kunnan eri osastojen hankkimat liikennepalvelut. Samaan taulukkoon koottiin seuraavat tiedot:

 • kunnan osasto
 • kuljetuspalvelun nimi
 • palveluntarjoaja
 • kuljetuksiin liittyvät kalustovaatimukset
 • ajojen määrä /kk
 • sopimuksen voimassaolo / sopimusaika
 • tarve tulevaisuudessa
 • haasteet ja muut huomiot

Valmis taulukko oli kaikille osallistujille silmiä avaava kokemus. Se havainnollisti, miten paljon on olemassa kuljetustarpeita ja toisaalta myös palveluita.

”Ymmärsimme asian laaja-alaisuuden: liikkumisen palvelut liittyvät kaikkeen kunnan toimintaan. Yllätyksenä tuli muun muassa se, että Muonion työpaja tekee tavarakuljetuksia (ruoka-, lääke-, ja postikuljetukset, yritysten kierrätysjätteet) ja toimii palveluntuottajana työllistäen muoniolaisia. Tarkastelimme myös koulukuljetuksien hankintasopimuksia ja huomasimme, että lainsäädäntö ja sopimukset mahdollistaisivat kuljetusten avaamisen myös muuhun liikkumiseen”, kertoo Muonion elinkeinokoordinaattori Kaisa Kylä-Kaila.

Kävi siis selväksi, että osapuolilla oli yllättävän vähän tietoa kunnan sisäisen liikenteen kokonaisuudesta. Kaikilla osallistujilla oli kuitenkin aidosti yhteinen tavoite: toimia jatkossa mahdollisimman resurssiviisaasti.

”Ajattelimme myös kaikki, että tieto esimerkiksi kunnan tarjoamasta asiointiliikenteestä tulisi olla helposti löydettävissä ja palvelu helposti käytettävissä. Asiakaspalautetta asiointiliikenteen sujuvuudesta ei ole kerätty. Parhain tieto on varmasti liikennöitsijöillä, jotka ovat tekemisissä suoraan asiakkaiden kanssa”, jatkaa Kylä-Kaila.

Samaan aikaan Nina Vesterinen kartoitti Muonion matkailuliikennettä osana Visit Muonio 2025 -hanketta. Kartoituksessa selvisi, että parannettavaa riittää.

”Positiivista oli hyvä kutsutaksiyhteys Kittilän lentoasemalle sekä Arctic Route -reitti Tromssasta Muonion ja Kittilän kautta Rovaniemelle. Kolarin rautatieasemalle ei käytännössä ollut ympärivuotisesti mitään toimivaa yhteyttä. Useampi bussi kyllä kulki ko. reitillä, mutta bussi saattoi lähteä vähän ennen junan saapumista tai odotusaika venyi useampaan tuntiin. Samaan aikaan myös hiljaisen tiedon mukaan bussi Muoniosta saattoi viedä pyynnöstä Kolarin rautatieasemalle, vaikka pysäkkiä ei ollut mainittu ilmoitetulla reitillä”, Vesterinen kuvailee.

Oman haasteensa aiheuttavat myös VR:n aikataulumuutokset, joista ei keskustella suoraan bussiliikennöitsijöiden kanssa. Vesterinen muistuttaakin, että olisi kaikkien kannalta järkevää synkronoida bussiaikataulut junaliikenteen kanssa.

Sama synkronointiongelma on havaittu myös lentokenttäkuljetuksissa. Lentojen myöhästymiset voivat muuttaa aikatauluja nopeallakin varoitusajalla.

Vesterisen laatimassa kartoituksessa kävi ilmi, että kaikista suurin pullonkaula on Muonion sisäinen liikenne.

”Ilman omaa autoa matkailijalla on haastavaa tai melkeinpä mahdotonta liikkua Muonion sisällä käyntikohteesta toiseen. Tämä kävi ilmi myös toisessa kyselyssä, joka oli suunnattu Muonion vapaa-ajanasukkaille. Jotta jatkoyhteys Kolarin asemalta olisivat paremmat, käynnistettiin vuoden 2021 alussa kutsutaksikokeilu Kolarin rautatieasemalta Muonioon ja Hettaan. Kokeilu jatkuu elokuun loppuun, jatko on vielä kysymysmerkki.”


Liikennöitsijä peräänkuuluttaa resurssiviisautta

Keväällä 2021 alueen liikennöitsijä esitti toiveen yhteistyön lisäämisestä. Kunnan hankkimista tilausliikennepalveluista puuttui kokonaiskoordinointi, mikä aiheutti toisinaan tilauksien päällekkäisyyttä. Kuljetuskapasiteettia on rajallisesti ja on kaikkien yhteinen etu, että sitä käytetään resurssiviisaasti. Lisäksi syksyllä 2021 voimaan tuleva ”Puhtaiden ajoneuvojen” -direktiivi aiheutti liikennöitsijöille huolta.

Osapuolet järjestivät yhteisen keskustelutilaisuuden, jonka tuloksena perustettiin ”Muonion liikennetyöryhmä”. Ryhmään kokoonpano on seuraavanlainen:

 • kunnan hallintokunnat 4hlöä
 • liikennöitsijöiden edustajat 3 hlöä
 • Muonion matkailuyhdistyksen edustaja
 • Muonion yrittäjien edustaja
 • KeLiPa -hankkeen projektipäällikkö
 • vaihtuvia asiantuntijoita
 • Työryhmä ylläpitää keskustelua liikkumisen palveluihin liittyvien toimijoiden välillä, edistäen näin palveluiden resurssiviisautta. Kun palveluiden käyttöastetta nostetaan, se parantaa palveluntarjoajien liiketoimintamahdollisuuksia. Tämä on keskeistä haja-asutusalueella, jossa volyymit ovat pieniä ja välimatkat pitkiä. Näin varmistetaan palvelutarjonta myös tulevaisuudessa.

  Työryhmä käsittelee ajankohtaisia ilmiöitä ja haasteita yleisellä tasolla. Yksittäisistä hankinnoista ei keskustella. Yhteisenä tavoitteenamme ovat tietenkin entistä kestävämmät liikkumisen palvelut.


  KeLiPa -hankkeen projektipäällikkö,
  Hanna Ylipiessa

  Tilaa uutiskirje!