Tunturi-Lapissa selvitetään asukkaiden ja matkailijoiden joukkoliikennetarpeita

Kuva: Markus Kiili/Lapin Materiaalipankki

Uusien joukkoliikenneyhteyksien mahdollisuutta ja tarvetta Tunturi-Lappiin arvioidaan parhaillaan osana laajempaa kestävän liikkumisen kehittämistä alueella. Arvioinnin tueksi halutaan kuulla alueen asukkaita ja matkailijoita, jotta saadaan mahdollisimman kattava kuva Tunturi-Lapin asukkaiden ja matkailijoiden liikkumisen tarpeista.

Alueen kuntien yhteisessä Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi -hankkeessa (KeLiPa) on luotu verkkokysely Tunturi-Lapin asukkaille ja matkailijoille koskien liikkumista ja joukkoliikenneyhteyksiä alueella. Palveluiden kysynnän selvittäminen on yksi kyselyn tavoitteista.  Kyselyyn vastaamalla on mahdollisuus vaikuttaa liikkumisen palveluiden kehittymiseen tulevaisuudessa.

Kyselyä jaetaan laajasti alueen toimijoiden viestintäkanavissa, kuten kuntien ja matkailualueiden www-sivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Kyselyyn vastaamiseen kannustetaan arpomalla vastaajien kesken kaksi 200 euron lahjakorttia alueen palveluihin. Arvontaan voi halutessaan osallistua jättämällä yhteystietonsa vastauksen yhteydessä. 

Tunturi-Lapin kunnat luovat yhteisen kestävän liikkumisen strategian  

Miten kestävää liikkumista tullaan edistämään seuraavien vuosien aikana? Kittilän, Kolarin, Muonion ja Enontekiön kunnat toteuttavat vuoden 2022 aikana yhteisen kestävän liikkumisen strategian, jossa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti Tunturi-Lapin kuntien mahdollisuuksia kestävän liikkumisen edistämiseen. Kunnat ovat saaneet Traficomin liikkumisen ohjauksen avustusta strategian toteutukseen. Strategia tukee alueen kuntia ja muita toimijoita kestävien liikkumisratkaisujen löytämisessä, niihin kannustamisessa ja kestävien liikkumisratkaisujen toteutuksessa.  Nyt julkaistava kysely antaa tärkeää pohjatietoa strategiatyöhön, joka jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka. 

 

Linkki Liikkuminen Tunturi-Lapissa verkkokyselyyn: https://link.webropol.com/s/liikkuminentunturilapissa


Lisätietoja:

Hanna Ylipiessa, projektipäällikkö
Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi –hanke
Lapin yliopisto / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti
s-posti: hanna.ylipiessa@ulapland.fi
puh.  +358 40 574 9939
Tilaa uutiskirje!