Liikkuminen Tunturi-Lapissa on yhteinen asia

 

Miten vähentää matkailija ja asukkaan liikkumisesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä? Miten kannustaa niin asukkaita kuin matkailijoita kestävään liikkumiseen – jalan, pyöräillen tai hyödyntäen tarjolla olevaa julkista liikennettä? Tunturi-Lapissa vastausta on haettu laatimalla yhteinen Tunturi-Lapin kestävän liikkumisen strategia ohjaamaan työtä aiheen parissa 

 

Liikkumisen ekosysteemin rakentaminen ja haltuun ottaminen yksin matkailukohde- tai kuntakohtaisesti ei ole mahdollista, eikä myöskään järkevää. Liikkujan niin paikallisen kuin matkailijan hiilijalanjälkeä on mahdollista pienentää luomalla yhteinen kestävän liikkumisen verkosto ja mahdollistamalla sujuvat matkaketjut. Näin saadaan luotua isompi kokonaisuus, jossa liikkuminen on sujuvaa niin matkailukohteiden kuin kuntakeskusten välillä, huomioiden aluetta koskevat merkittävät julkisen liikenteen solmukohdat myös Tunturi-Lapin ulkopuolella. Yhteistyö vaatii halua tutkia, suunnitella, toteuttaa, kilpailuttaa ja tiedottaa yli keskus- ja kuntarajojen.  

 

Miten tähän päästään? Näin laajamittainen julkisen liikenteen kehittäminen vaatii koordinointia. Julkinen liikenne on tällä hetkellä kunnissa sisäisesti hajautunutta. Kestävästi toteutettu liikkuminen Tunturi-Lapissa vaatii kokonaishallintaa, jotta voidaan kehittyä yli eri hallinnonalojen ja kunnallisrajojen. Ensimmäiseksi on tunnistettava kokonaisuuden kannalta tarvittavat toimijat ja luotava yhteistyön malli, jossa arvot ja tavoitteet ovat yhdenmukaiset. Tähän tarpeeseen on vastattu Tunturi-Lapin yhteisalueellisella Kestävän liikkumisen strategialla (linkki strategiaan). 

 

 

 

Tunturi-Lapissa liikkuvaa eivät kuntarajat kiinnosta. Alue on kokonaisuudessaan kiinnostava. Matkailijalle ihanteellisessa tilanteessa Tunturi-Lapin kohteisiin matkailevan olisi mahdollista saapua ja liikkua alueella julkisella liikenteellä. Erityisesti kansainvälisten matkailijoiden osalta saapuminen tapahtuukin pääosin näin. Alueen sisäisen liikkumisen muutos vaatii ensisijaisesti sen, että palveluita on tarjolla, tämän jälkeen tarvitaan vielä asiakaskäyttäytymisen muutos. Tarjonnan kehittämisessä on huomioitava potentiaaliset käyttäjämäärät. Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi -hankkeen tutkimuksessa kävi ilmi, että mm. Levi-Kittilä-Ylläs-välin säännöllisen bussiliikenteen kasvattamista tarvitaan.  

 

Matkaketjuja suunniteltaessa tulee ymmärtää erilaisia asiakasryhmiä. Alueen sisäinen liikenne vaatii kehittämistä, mutta sen lisäksi alueelle saapuvaa liikennettä solmukohdista kuten Rovaniemeltä, Kolarin rautatieasemalta sekä Kittilän lentokentältä on kehitettävä myös. Sujuvat matkaketjut vaativat yhteistyötä Tunturi-Lappia laajemmalla alueella, koska muiden alueiden ja kansallisen tason päätökset vaikuttavat suoraan alueen saavutettavuuteen. Kehittämisen prosessit ottavat oman aikansa, ja niiden seuraamiseen tarvitaan dataa. 

 


 

Koska julkinen liikenne kuntien sisäisesti on hajautunutta ja palveluiden tiedot ovat sirpaleisesti saatavilla esimerkiksi yritysten verkkosivuilla, kestävien liikkumisen valintojen tekeminen on haastavaa. Koordinointi ja yhteisvastuullisuus ovat yhteistyömallin tärkeitä työkaluja, jolla julkinen liikenne tuodaan näkyväksi käyttäjille ja potentiaalisille asiakkaille. Käyttäjän näkökulmasta on tärkeää voida suunnitella liikkumista, ja siksi palveluiden varaaminen etukäteen on olennaista. (Tunturi-Lappi liikkumisen vaikutusten selvitys 2022 sivut 40–43) 

 

Parhaimmillaan toimivat matkaketjut palvelevat sekä paikallisväestöä että matkailijoita, ja liikkuminen itsessään kohteiden välillä voi olla elämys. Julkisella liikenteellä kuljettaessa voi keskittyä nauttimaan maisemista ja vaikkapa vaihtaa sanasen vierustoverin kanssa - oli kulkija itse sitten matkailija tai paikallinen. Penkillä voi istua joko työ- ja koulumatkalainen tai matkailijakin. Kyytien yhdistäminen ja avaaminen eri kulkijoille on sekä ekologisesti kestävää että tilaajan ja kuljetusyrityksen näkökulmasta hyödyllistä.  

 Kun tällaista strategiaa luodaan, sen vaikuttavuutta ja toteutuksen lopullista aikataulua ei voi tietää. Voidaan kuitenkin piirtää askelmerkit kartalle, luoda tahtotila ja asettaa tavoitteet. Tunturi-Lapilla on mahdollisuus olla edelläkävijänä toteuttamassa kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemiä, josta kaikki hyötyvät. Eikä vähiten luonto, joka on suurin syy alueelle kohdistuvaan matkailuun. Yhdessä tekemällä kaikki hyötyvät. 

 

 

 

Tilaa uutiskirje!