Open Arctic MaaS taklaa liikkumispalveluiden haasteita

Pohjois-Suomen harvaan asutulla alueella haasteet ovat liikkumisen osalta erilaiset verrattuna esimerkiksi eteläisen Suomen kasvukeskuksiin – kaupungeissa MaaS (Mobility as a Service) -kokeiluille on tarjolla täysin erilainen toimintaympäristö. Pohjoisessa etäisyydet matkakohteiden ja nähtävyyksien välillä ovat pitkiä, liikenneyhteydet rajallisia ja sesonkivaihtelut suuria. Tieto reiteistä ja aikatauluista on hajanaista ja usein myös hankalasti löydettävissä. Tiedon hajanaisuuteen vaikuttaa merkittävästi liikkumisen palveluiden voimakas pirstaloituminen ja osittain tästä juontuva matala digitointiaste. Sujuvan ja helpon liikkumisen kannalta katsottuna kokonaisvaltaisten reittioppaiden puuttuminen on haaste.
 

Open Arctic MaaS – lyhyemmältä kutsumanimeltään Arctic MaaS – on hankekokonaisuus, joka liputtaa helpon ja vaivattoman liikkumisen puolesta pyrkien edistämään liikkumisen palveluita juuri harvaan asutulla alueella. Tarkoituksena on löytää MaaS-ajatteluun pohjautuva toimintamalli, joka istuu pohjoisen Suomen tarpeisiin palvellen sekä paikallisia että matkailijoita. Tämä kehityssuunta ohjaa liikkumista pohjoisessa samalla kestävämpään suuntaan tukien etenkin matkailun kestävää kasvua. 

Arctic MaaSissa kehitetään avointa liikkumisen palvelualustaa, jonka avulla liikennedataa pystytään jatkojalostamaan käyttäjäystävälliseksi sovellukseksi. Tavoitteena on rakentaa pohjoiseen oma digitaalinen hakupalvelu ja reittiopas, joka toimii ns. yhden luukun periaatteella. Tulevaisuudessa matkailijalla on näin ollen mahdollisuus löytää Pohjois-Suomen liikenne reitti- ja aikataulutietoineen samasta paikasta. Asteittaisen ohjelmistokehityksen, pilotoinnin ja laaja-alaisen yhteistyön kautta rakennetaan pala palalta toimintamallia, joka mahdollistaisi palvelun laajentamisen tulevaisuudessa myös rajojen yli muille arktisen Euroopan alueille.

Käyttäjän näkemän ja kokeman palvelun taustalla on karkeasti jaoteltuna kolmenlaista dataa, joista hakutulokset reititysvaiheessa rakentuvat. Pysyvän / harvoin muuttuvan datan (esim. kartta ja pysäkit) sekä säännöllisesti päivitettävän datan (esim. reitit ja aikataulut) ohella suurimman haasteen liikkumispalvelujen kehitykselle tarjoaa reaaliaikainen data (esim. ajoneuvojen sijainti ja poikkeustiedot). Juuri reaaliaikaisen datan hyödyntäminen ja taivuttaminen käyttäjäystävällisen palvelun tarpeisiin sopivaksi rajapintoja hyödyntäen on yksi Arctic MaaSin tavoitteista, joka edesauttaa samalla matkaketjujen sujuvoittamista. Jos tarkastellaan esimerkiksi Lapin olosuhteita – kovia pakkasia ja joukkoliikenteen vuorojen rajallisuutta – ja toisaalta luotettavan, helppokäyttöisen sovelluksen tarjoamaa lisäarvoa matkustajalle, on reaaliaikaisen tiedon merkitys varsin suuri. Poikkeavien aikataulujen ja myöhästymisistä aiheutuvien muutosten reaaliaikainen päivittyminen ovat toimivan palvelun kulmakiviä. 

Näistä lähtökohdista on hyvä ottaa suunta kohti vaivattomampaa ja kestävämpää tapaa liikkua Pohjois-Suomessa – tervetuloa mukaan matkalle!

Arctic MaaS -tiimin puolesta,

Tea Koskela

Tilaa uutiskirje!