Opiskelijat palvelumuotoilivat reittioppaaseen luottamusta

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan opiskelijat palvelumuotoilivat kevättalven aikana reittiopasta luottamuksen digitaalisena välineenä. Open Arctic MaaS -hankkeen toimeksiantoa avainsanoilla: ”pysäkki, reittiopas ja luottamuksen muotoilu” olivat toteuttamassa kaksi ryhmää, jotka esittivät ansiokkaat työnsä huhtikuun alussa Lapin yliopiston SINCO-laboratoriossa. Tekstin lopussa linkit ryhmien töiden loppupresentaatioihin.

Luottamuksen eleitä koko palvelupolun ajan

Ensimmäisenä työnsä tuloksia luottamuksen muotoilusta esitti ryhmä, johon kuuluivat Jessica Lammela, Johanna Välilä, Heidi Sipilä ja Jasmiina Nättiaho. Ryhmän jäsenet tekivät projektinsa aikana esimerkiksi havainnointimatkat Ylläkselle ja Ranualle, ja kirjasivat merkittävimmät huomiot matkoistaan ylös. Kevättalven aikana järjestetyssä työpajassa kerättyjen vastauksien pohjalta ryhmä teki koosteen liikkumiseen liittyvistä ongelmista Lapissa. Esimerkiksi bussipysäkki voi olla vaikea tunnistaa etenkin bussista käsin, pysäkin merkki voi olla talvella lumen peitossa, ja bussissa kuulutetaan usein vain asemat. Joukkoliikenteen hyödyntämisessä luottamusta lisääviksi tekijöiksi ryhmä nimesi mm. GPS-paikantimen tarkkuuden, viestinnän ja reaalimaailman kohtaamisen sekä läpinäkyvyyden liittyen esimerkiksi tietojen keräämiseen ja käyttöön.

  
Palvelupolkua ryhmä käsitteli erilaisten skenaarioiden kautta aina matkan suunnittelusta matkan jälkeiseen aikaan. Tärkeä viesti läpi esityksen oli luottamuksen eleiden esiintyminen koko palvelupolun ajan. Ryhmä oli esimerkiksi luonut ideoimaansa LapGuide-sovellukseen Amie-nimisen pöllön, joka kulkee asiakkaan mukana reittiopasta käytettäessä koko matkan ajan neuvoen ja opastaen. Personoitu hahmo parantaa reittioppaan luottamusta kertomalla matkan kulkua ja sovelluksen käyttöä sujuvottavia tietoiskuja. Ryhmä oli lisäksi pohtinut sitä, kuinka liikenneyhteydet tuotaisiin värikoodattuina karttaan matkailijan reittihakua helpottamaan.

Lisää luottamusta pysäkkien muotoilulla

Toinen ryhmä lähestyi luottamusta Lapin reittioppaan beta-version kautta. Ryhmän jäsenet, Emilia Launne, Jukka Mikkonen, Heidi Simppala ja Joni Viinamäki, olivat ideoineet reittioppaaseen käyttäjän näkökulmasta luottamusta lisääviä ominaisuuksia ja esittivät ajatuksensa reittioppaaseen muotoiltuna. Reittien tallennusmahdollisuus, taksitolppien näkyminen kartalla, sekä bussien pysähdyspaikkojen ja mahdollisen kahvipaussin mahdollisuuden tuominen reittitietoihin ovat esimerkkejä ominaisuuksista, jotka ryhmän mukaan parantaisivat reittioppaan luottamusta ja mielekkyyttä matkustajan näkökulmasta. Chat-palvelun tärkeys nostettiin niin ikään esityksen aikana esille – asiakkaasta on pidettävä huoli koko matkan ajan ja huolenpidon on myös välityttävä matkustajalle asti. Ehdotus hiilijalanjäljen tuomisesta näkyville matkan tietoihin sivusi viime aikoina paljon esillä ollutta ilmasto-teemaa ja kiinnostaisi varmasti monia matkailijoita.
 


Bussipysäkkejä ja niiden ominaisuuksia ryhmä lähestyi varsin raikkaalla tavalla. Ensimmäinen työpaja ei tuottanut täysin toivottua tulosta ja ryhmä joutui pohtimaan, mistä bussipysäkkien muotoiluun saataisiin riittävän lennokkaita ideoita. Lopulta wow-efektejä ja rajattomia ideoita päädyttiin hakemaan pitämällä kolme workshopia lasten kanssa. Lapset esimerkiksi piirsivät unelmien bussipysäkin, jonka luona odottaminen olisi mukavampaa - piirrosten pohjalta ryhmä muotoili pienoismalleja. Tulokset synnyttivät keskustelua bussipysäkkien rakenteista ja niiden muutosmahdollisuuksista nykypäivän matkailijoita palveleviksi – keskusteluissa vilisivät mm. Wifi-yhteys, älylaitteen latausmahdollisuus ja QR-koodien hyödyntäminen.


Ryhmätyöt antoivat Arctic MaaSissa tehtävään kehitystyön uusia näkökulmia ja ajatuksia siitä, millaisia asioita liikkumisen palveluissa ja liikenteen digitalisaatiokehityksessä tulisi huomioida. Ryhmätöihin kannattaa käydä tutustumassa tarkemmin - ohessa linkit molempien ryhmien töihin.Tea Koskela


Tilaa uutiskirje!