Miten OpenStreetMap vaikuttaa reittioppaaseen?

Open Arctic MaaS -hankkeessa pilotoitavan Lapin reittioppaan testiversion karttapohjana toimii OpenStreetMap, joka on avoimeen, vapaasti käytettävissä olevaan dataan perustuva yhteisöpalvelu (https://wiki.openstreetmap.org). Kuka tahansa pystyy muokkaamaan OpenStreetMapia ja viemään sinne uusia karttatietoja, esimerkiksi teitä ja palveluita – ilmaisen karttapalvelun sisältö päivittyy viranomaisten, hyödyntäjien ja vapaaehtoisten tuottamilla tiedoilla. Suomesta löytyy jo kymmeniä kartoittamisen harrastajia.

Palveluiden lisääminen OpenStreetMapiin

OpenStreetMapin käytön aloittaminen ja kartan muokkaaminen edellyttää sisäänkirjautumista, jonka voi tehdä esimerkiksi jo olemassa olevilla Facebook- tai Google-tunnuksilla. Tämän jälkeen karttaa pystyy tarkastelemaan, ja halutessaan muokkaamaan esimerkiksi yksittäisen kohteen tietoja: lisäämään rakennuksen, alueen, tai vaikkapa maastokohteen kuten vaaran tai kukkulan.
Kohdetta lisättäessä OpenStreetMapiin riittää kohteen nimi ja kategoria, johon uusi paikka kuuluu – esimerkiksi kauppa, ravintola tai puisto. Kohteesta voi täyttää lomakkeeseen myös enemmän tietoja, kuten katuosoitteen, nettisivujen osoitteen, kuvauksen, nimen eri kielillä ja muita yksityiskohtia.
Jos tarkastellaan yksittäistä matkakohdetta Lapin reittioppaan parissa tehdyn kehitystyön näkökulmasta, on ajantasainen ja tarpeeksi kattava OpenStreetMapin sisältö erittäin tärkeä. Mikäli palvelu löytyy OpenStreetMapista, matkailija löytää sen reaalimaailman lisäksi myös digitaalisilta kartoilta reittihakua tehdessään. Riittävän kattavan kohdetiedon löytyminen vaikuttaa olennaisesti matkailijoiden kokemukseen liikkumisen helppoudesta. Liikkumisvaihtoehdot paikasta A paikkaan B voidaan näyttää vain, mikäli molemmat paikat ovat kartalla ja löytyvät reittihausta.  


Kohdehallinnan näkökulmasta kullakin alueella tulisi tehdä kartoitus siitä, mitkä ovat matkailijan näkökulmasta olennaiset palvelut ja kohteet (esim. kaupat, parkkipaikat, ravintolat, luontokohteet), jotka matkailijan tulisi ainakin löytää. Tärkeimmät kohteet, paikat ja palvelut olisi hyvä listata ja tarkistaa, löytyvätkö listatut kohteet OpenStreetMapista ja reittioppaasta. Paikallisten yrittäjien näkökulmasta omien palveluiden löytyminen hakupalvelusta on tärkeää - palvelut ovat siten astetta paremmin matkailijoiden ulottuvilla.
Vaikka kohde olisi lisätty OpenStreetMapiin, saattavat haasteeksi muodostua ns. aliakset ja vieraskieliset nimet – samalla kohteella saattaa olla useita eri kutsumanimiä virallisen nimen lisäksi. Paikan löydettävyyttä OpenStreetMapissa ja sitä kautta reittioppaan hauissa voi kuitenkin parantaa lisäämällä tietokantaan kaikki kutsumanimet. Tämän jälkeen kohde löytyy kaikilla tallennetuilla kutsumanimillä myös reittioppaasta.
  
 

Reittioppaan hakutoiminnallisuuden tekninen tausta

Digitaalisen reittioppaan hakutoiminnallisuus on matkailijalle hyödyllinen ominaisuus. Matkailijalla ei tarvitse olla paikallistuntemusta tai tarkempaa käsitystä alueen maantieteestä – hänen tulee ainoastaan tietää mistä on lähdössä matkalle ja mihin kohteeseen haluaa matkustaa. Kohteella tarkoitetaan tässä yhteydessä paikkakuntaa, rakennusta, yritystä, luontokohdetta tai muuta vastaavaa kohdetta, jossa matkailija haluaa vierailla. Reittioppaassa voi käyttää hakuterminä kaikkia edellä mainittuja kohteita. Teknisesti tämän toiminnallisuuden mahdollistaa Digitransitin monipuolinen hakukomponentti, joka on integroitu lukuisiin, laajoihin informaatiotietokantoihin.
Kun matkailija käyttää digitaalista reittiopasta ja alkaa kirjoittaa matkakohteensa nimeä määränpää-kenttään, reittioppaan hakutoiminnallisuus aktivoituu. Hakukomponentti vertaa syötettyä tekstiä useaan erilliseen tietokantaan ja näyttää ennakoivasti tekstiä vastaavia vaihtoehtoja avautuvassa valikossa. 


Hakukomponentti käyttää hyväkseen avoimen lähdekoodin Pelias-projektissa tuotettua toiminnallisuutta, joka tarjoaa käyttäjälle näkyvän hakutoiminnon ja mahdollistaa haun integroimisen lukuisiin erillisiin tietokantoihin. Digitransitiin perustuva reittiopas käyttää seuraavia tietokantoja.
OpenStreetMap. Hakutoiminto käyttää joukkoistamalla kehitetyn OpenStreetMapin avointa kartta-aineistoa. OpenStreetMap pitää sisällään paikkakuntia, taajamia, osoitteita, rakennuksia, kaupallisia yrityksiä, julkisia paikkoja, puistoja, maantieteellisiä paikkoja, vesistöjä, reittejä jne.
OpenAddresses. Hakutoiminto käyttää avoimen OpenAddresses-palvelun kautta väestörekisterikeskuksen tietokannassa olevien kaikkien suomalaisten rakennusten osoitetietoja.
Who’s on First. Hakutoiminto käyttää Who’s on First -palvelun tietokantaa, joka sisältää listauksen hallinnollisista paikoista ja postinumeroista.
Maanmittauslaitos. Hakutoiminto käyttää Maanmittauslaitoksen tietokantaa, josta löytyvät Suomen kunnat ja paikannimet.
Digiroad. Hakutoiminta käyttää kansallista Digiroad-tietokantaa, johon on koottu kaikki Suomen bussipysäkit ja niiden sijainnit.


Arctic MaaS -hankkeessa on laadittu ohjeistus OpenStreetMapista, joka on lisätty hankesivujen materiaalit-osioon. Ohjedokumentissa käsitellään paikan lisäämistä sekä eri kutsumanimien/vieraskielisten nimien lisäämistä OpenStreetMap-tietokantaan. 

Tea Koskela 
Jouko Nuottila

Tilaa uutiskirje!