”Lappiin on helppo tulla, mutta tietoa liikkumispalveluista on vaikea löytää” – saavutettavuuden haasteet ja reittioppaan jatko puhuttivat aluekierroksella

Arctic MaaS -hanke on vähitellen lähestymässä loppuaan ja jatkosuunnitelmia on laadittu pitkin kevättä. Kesäkuun aikana hankkeen projektisuunnittelijat toteuttivat aluekierroksen hankkeen rahoittaja-alueilla ja vierailivat pitämässä infotilaisuuksia yhteensä yhdeksällä paikkakunnalla. Aluekierros alkoi torstaina 13.6. Enontekiöltä ja päättyi muutamaa viikkoa myöhemmin torstaina 27.6. Pyhä-Luostolle. Infoilaisuuksissa esiteltiin hanketta ja Lapinreittioppaan kokeiluversiota. Lisäksi osallistujille ohjeistettiin OpenStreetMap-karttapalvelun peruskäyttöä ja kerrottiin, miten kyseinen järjestelmä kytkeytyy reittioppaaseen. Kittilän tilaisuuden molemmat osiot löytyvät myös tallenteina Kideve elinkeinopalvelujen YouTube-kanavalta - linkit tallenteisiin löytyvät hankkeen materiaaleista

Infotilaisuuden alkupuoliskolla kerrottiin lyhyesti hankkeesta, esiteltiin Lapin reittioppaan kokeiluversiota ja siihen kehitettyjä reaaliaikatoimintoja, sekä raotettiin varovasti verhoa tulevaisuudennäkymien ja mahdollisuuksien osalta. Hankkeen aikana Lapin reittioppaan kokeiluversioon kehitetyt ja siinä testatut reaaliaikatoiminnot saivat positiivisen vastaanoton alueilla. Reaaliaikaisen tiedon merkitys matkailijoille tiedostettiin tärkeäksi matkustusmukavuuteen ja turvallisuuteen vaikuttavaksi seikaksi.

Jouko Nuottila esittelee Lapin reittioppaan kokeiluversiota Sallassa

Infotilaisuuden toisen puolikkaan aikana käytiin läpi matkailuyrittäjille suunnattua ohjeistusta OpenStreetMapin peruskäytöstä. Kommenttien perusteella moni yrittäjä myös havahtui OpenStreetMapin hyödyllisyyteen – sitä kautta pystyy lisäämään oman yrityksen näkyvyyttä muuallakin kuin pelkästään reittioppaan hauissa. Sovelluskehittäjien paljon käyttämä OpenStreetMap saattaa yllättäen tuoda yritykselle näkyvyyttä useammassakin applikaatiossa.

Aluevierailujen yhteydessä keskusteltiin myös ei-kaupallisten kohteiden digitointitarpeesta ja tarpeen mukaan kohteiden tarkkoja sijainteja käytiin katsomassa myös paikan päällä. Aluekierroksen aikana digitointityö saatiin alulle, mutta kohteiden viemistä OpenStreetMapin tietokantaan ja kohdetietojen täydentämistä jatketaan hankkeen toimesta vielä heinäkuussa.

Kartan pyörittelyä Kemijärvellä...

...ja lähtöpisteen selvittäminen digitointia varten.

Digitointia OpenStreetMap-tietokantaan Hetassa

Matkailualueiden näkökulmasta toimiva reittiopas monipuolistaisi mahdollisuuksia tarjota matkailijoille nykyistä parempaa palvelutasoa ja tehdä kestävien liikkumismuotojen valitseminen helpommaksi ja luotettavammaksi. Toimivaan aikataulu- ja reittioppaaseen pystyttäisiin tavoitetilanteessa mm. lisäämään liikennettä näkyville lyhyellekin aikavälille, kuten kesätapahtuman ajaksi. Palvelutasoltaan hyvä reittiopas voisi mahdollistaa tulevaisuudessa myös tilausajojen tyhjien paikkojen myymiseen. Edellytyksenä näille toiminnoille on kuitenkin prosessin sujuvuus ja helppous liikennöitsijän näkökulmasta – muutaman päivän vuoron tai tyhjän paikan lisääminen myyntiin täytyy sujua vaivattomasti. 

Jatkossa Lapissa olisi myös tarve saada kutsupohjainen liikenne näkymään reittioppaassa siten, että matkustaja ymmärtäisi kyseisen vuoron toteutumisen vaativan jatkotoimenpiteitä, kuten puhelun tai sähköpostiviestin lähettämisen. Kutsupohjaisen palvelun ennakko-oston mahdollistaminen lippukauppaintegraation kautta sujuvoittaisi sekä liikennöitsijän että asiakkaan arkea. Hankkeen aikana kutsupohjaisen liikenteen esittämiseen ei ole kuitenkaan vielä löydetty täydellistä ratkaisua. Lappi ei ole tilanteessa yksin, sillä samojen haasteiden kanssa painivia liikkumisen hankkeita on parhaillaan käynnissä monella suunnalla. Aluekierroksen aikana käydyt keskustelut muiden hankkeiden suuntaan olivat hyvä muistutus synergiaetujen huomioimisesta ja niiden mahdollisimman tehokkaasta hyödyntämisestä vuorovaikutteisessa hanketyössä.  

Jatkossa olisi tarve kutsupohjaisen liikenteen näkymiseen infotaulujen lisäksi myös digitaalisessa reittioppaassa

Aluekierroksella nousi luonnollisesti esille myös huoli Lapin reittioppaan tulevaisuudesta. Jatkotoimenpiteistä on keskusteltu kevään ja alkukesän aikana, sillä haasteita harvaan asutun alueen liikkumisessa riittää edelleen ratkottavaksi. Saavutettavuuden edistämistä pohjoisessa halutaan ehdottomasti jatkaa, ja alueellisen kehitystyön eteenpäin viemiseksi on kaavailtu jatkohanketta. Laaja-alaiselle toimialarajat ylittävälle yhteistyölle on tarvetta jatkossakin, mikäli harvaan asutun alueen kestävää liikkumista halutaan turvata ja viedä palvelutasoa asteittain parempaan suuntaan.


Tea Koskela 

Tilaa uutiskirje!