Tunturi-Lapissa yhä useampi on kiinnostunut käyttämään joukkoliikennepalveluita


Kuva: Lapin Materiaalipankki (kuvaajan nimi ei ole tiedossa) 


Matkailijat ja paikalliset ovat kiinnostuneita kulkemaan joukkoliikenneyhteyksillä, jos yhteydet olisivat kattavammat – selviää Tunturi-Lapissa toteutetun kyselyn tuloksista. Lisääntyneen ilmastonmuutoskeskustelun, ympäristötietoisuuden ja polttoaineen hinnannousun vuoksi on havaittavissa kiinnostuksen kasvua joukkoliikenneyhteyksiä ja kimppakyytiratkaisuja kohtaan.

Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi (KeLiPa) -hanke toteutti keväällä 2022 Tunturi-Lapin asukkaille ja matkailijoille suunnatun verkkokyselyn. Kysely keskittyi Tunturi-Lapin joukkoliikenneyhteyksiin ja se oli avoinna kahden kuukauden ajan, maaliskuusta toukokuun alkuun. Vastauksia saatiin odotettua enemmän, yhteensä 1206 kappaletta. Linkkiä kyselyyn jaettiin muun muassa Pallas-Yllästunturin kansallispuiston, kuntien ja matkailualueiden kanavissa sekä paikallisissa medioissa.

Alla olevat diagrammit kertovat kyselyyn vastanneiden ihmisten sukupuolen, Tunturi-Lapin asukkaiden kotikuntajakauman sekä vastaajien suhteen Tunturi-Lappiin.
Joukkoliikenteen hyödyntäminen Tunturi-Lapissa

Kyselyssä kartoitettiin, miten asukkaat ja matkailijat hyödyntävät joukkoliikennettä Tunturi-Lapin alueella. Tulokset osoittavat, että sekä matkailijat että asukkaat hyödyntävät joukkoliikennettä melko vähän. Alueen asukkaista 37 % ei ole käyttänyt joukkoliikennettä ollenkaan ja 54 % vain satunnaisesti.

Asukkaat käyttivät joukkoliikennettä yleisimmin työ-, ja ostosmatkoihin sekä siirtymiseen lento- ja rautatieasemille. Matkailijat puolestaan ovat käyttäneet joukkoliikennettä eniten laskettelumatkoihin ja siirtymiseen vaellusreitin lähtöpisteelle. Lisäksi matkailijat toivat esille siirtymisen lento- ja rautatieasemille, päiväretkien tekemisen eri Tunturi-Lapin kohteissa, matkustamisen hiihtoladun lähtöpisteeseen sekä siirtymisen Hetta-Pallas reitin lähtöpisteelle. 

Suosituimmat lippuvaihtoehdot ovat pankkikortilla maksettava kertalippu ja mobiililippu. 

Vastaajien näkemyksiä tarvittavista parannuksista joukkoliikenteeseen

Kyselyssä selvitettiin myös, mitkä tekijät edesauttaisivat joukkoliikenteen hyödyntämistä. Tulokset olivat seuraavat: 

  • omiin liikkumisen tarpeisiin paremmin soveltuvat aikataulut (matkailijat 86%, asukkaat 90%) 
  • lipun kohtuullinen hinta (matkailijat 85%, asukkaat 89%) 
  • kohtuullinen matka-aika (matkailijat 85% ja asukkaat 87%) 
  • parempi tarjonta laajemmalla alueella (matkailijat 89%, asukkaat 91%) 

Tulokset kertovat, että joukkoliikenteessä on puutteita, mutta matkailijat ja asukkaat olisivat halukkaita käyttämään palveluita, mikäli niiden käyttö olisi helppoa. 

Kyselyssä selvitettiin, minkä paikkakuntien ja kohteiden väliset joukkoliikenneyhteydet nähtiin hyödyllisimmiksi. Suosituimpia olivat Tunturi-Lapin matkailukohteiden väliset reitit: Ylläkseltä Leville, Pallakselle ja Rovaniemelle, Leviltä Ylläkselle ja Pallakselle sekä Kolarista Ylläkselle, Rovaniemelle ja Kilpisjärvelle. Kittilän kirkonkylältä toivottiin enemmän yhteyksiä Leville ja Kilpisjärvelle. Lisäksi vastaajat kaipasivat hyviä yhteyksiä Kittilän ja Sodankylän välille. 

Vastaajat antoivat myös kehitysehdotuksia, ja avoimia vastauksia saatiin lähes 300. Markkinointi nousi yhdeksi keskeisimmistä parannusehdotuksista. Toivottiin, että tulevaisuudessa keskityttäisiin parempaan markkinointiin, jotta tiedot olisivat paremmin löydettävissä ja saavutettavissa. Tiedot reiteistä ja aikatauluista olisi hyvä löytää samasta paikasta. 

Muita tärkeitä kehitysehdotuksia olivat: työmatkaliikenteen parantaminen ja lisääminen, paikallisten huomioiminen reittisuunnittelussa, matkaketjujen yhtenäistäminen, uusien junaratojen rakentaminen, paremmat yhteydet rajan yli, kaluston koon suhteuttaminen matkustajiin, ikäihmisten huomiointi, pyörät ja lemmikit mahdollistavat reitit sekä lisäyhteydet vaellusreiteille.

Kyselyssä selvitettiin myös ihmisten mielipiteitä ”Tunturi-Lapin Retkibussista”, suunnitteilla olevasta uudesta joukkoliikenneyhteydestä. Mikäli uuden palvelun lipun hinta ja matka-aika ovat kohtuulliset ja aikataulut sopivat jatkoyhteyksiin, vastaajat uskoivat käyttävänsä retkibussin palveluita.

Lisäksi selvitettiin kiinnostusta joulukuussa 2022 liikennöintinsä aloittavasta Arctic route –reitistä. Alustavan suunnitelman mukaisesti reitti on toiminnassa joulukuusta maaliskuulle, ja se kulkee Suomesta Ruotsin kautta Norjaan Lofooteille. Vastaajista reilu 60 % oli kiinnostunut hyödyntämään uutta yhteyttä, jos lipun hinta ja matka-aika olisivat kohtuullisia ja aikataulut sopisivat jatkoyhteyksiin.

Aineistoa täydennetään - uusi kysely auki loppuvuoden ajan

KeLiPa –hanke jatkaa liikkumisen kokonaiskuvan kartoitusta Salmi Platform Oy:n tuottamalla liikkumisdatan selvityksellä. Selvityksellä täydennetään keväällä saatua aineistoa jatkokyselyllä ja Telian liikkumisen mobiilidatalla. Kevään kyselytutkimuksen pääpaino oli Tunturi-Lapin joukkoliikenneyhteyksien ympärillä. Salmi Platformin kyselyssä selvitetään matkailijoiden koko matkaketjua ja hiilijalanjälkeä, matkustusmotiiveja, matkailijoiden tuomia välittömiä aluetaloudellisia vaikutuksia sekä kulutuksen kohdentumista. Telian mobiilidatasta saadaan tietoja matkailijoiden vierailukohteista ja viipymistä.

Oletko matkaillut Tunturi-Lapissa tänä vuonna kesäkuun jälkeen? Jos olet, niin vastaa kyselyyn tästä: https://bit.ly/kelipa2022


Lisätietoja:

Annika Koskenkorva, projektipäällikkö

Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi -hanke

Lapin yliopisto / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

s-posti: annika.koskenkorva@ulapland.fi

puh. 040 157 9834

Tilaa uutiskirje!